Instalacja do odzysku odpadów/oczyszczania gruntów mineralnych skażonych substancjami niebezpiecznymi.

W instalacji prowadzimy proces oczyszczania odpadów, w szczególności oczyszczania gleby z substancji ropopochodnych metodą biologiczną – remediacji „ex situ” poza miejscem skażenia.

Bioremediacja jest metodą biologicznego usuwania zanieczyszczeń (głównie ropopochodnych) z materiałów zanieczyszczonych przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych  komponentów do biodegradacji tych substancji.

Kwatera o pojemności ok. 9000 m3, wyposażona jest w niezbędną infrastrukturę do prowadzenia rewitalizacji gruntów i ziemi skażonej produktami ropopochodnymi – kwatera posiada drenaż a odcieki zbierane są w zbiorniku wyposażonym w separator.

Oczyszczony grunt po uzyskaniu standardów jakości wykorzystujemy gospodarczo na własne potrzeby.