Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych oraz ochrona środowiska

O nas

Dostarczamy naszym klientom nowoczesne usługi,
zapewniając im pełną gwarancję jakości świadczonych usług.

rzut z gory

O nas

Spółka powstała w grudniu 1997 roku, jej udziałowcami są Boryszew S.A. oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Spółka należy do grupy kapitałowej Boryszew S.A.

Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Koninie odgrywa wiodącą rolę w województwie wielkopolskim w systemie kompleksowego unieszkodliwiania odpadów medycznych i przemysłowych , prowadzi działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Podstawową działalnością spółki jest unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne poprzez składowanie, termiczne; przekształcanie oraz obróbkę fizyko-chemiczną; odpadów stałych i ciekłych.

ZUO KONIN jest właścicielem wszystkich instalacji do unieszkodliwiania odpadów znajdujących się na terenie spółki:

 • instalacji termicznego, przekształcania odpadów,
 • składowiska odpadów niebezpiecznych,
 • składowiska odpadów niebezpiecznych odpadów zawierających azbest,
 • składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z kwaterami na odpady niebezpieczne,
 • neutralizatora odpadów ciekłych,
 • instalacji stabilizacji i cementacji odpadów,
 • węzła wytwarzania paliw alternatywnych,
 • instalacji do remediacji ziemi zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi i niebezpiecznymi.

Zespół własnych instalacji wraz z chemiczną oczyszczalnią ścieków jest unikatowym rozwiązaniem w skali nie tylko regionu, pozwalającym kompleksowo rozwiązać problem unieszkodliwienia szerokiego asortymentu odpadów z sektora przemysłowego oraz odpadów medycznych i weterynaryjnych z placówek służby zdrowia.

ZUO dysponuje specjalistycznym transportem do przewozu odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami o przewozie materiałów niebezpiecznych (ADR).

Spółka propaguje swoją proekologiczną działalność mającą na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

adult beach blue water 238302 e1551176968504

Polityka środowiskowa

Polityka środowiskowa Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. ukierunkowana jest na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Prowadząc działalność w zakresie:

 • termicznego przekształcania odpadów,
 • stabilizacji i cementacji odpadów,
 • składowania odpadów niebezpiecznych innych niż niebezpieczne
 • transportu odpadów,
 • oczyszczania ścieków.

dbamy o zrównoważony rozwój przestrzegając wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących środowiska oraz innych wymagań, do których się zobowiązaliśmy i które dotyczą naszych aspektów środowiskowych.

Zobowiązujemy się do ciągłej poprawy systemu zarządzania środowiskowego w celu poprawy skuteczności naszych działań skierowanych na rzecz zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego.

Osiągamy to przez następujące działania:

 1. stosowanie najlepszej dostępnej technologii przetwarzania odpadów,
 2. segregację odpadów i odzyskiwanie materiałów do wtórnego wykorzystania,
 3. właściwą eksploatacje instalacji i pojazdów w tym składowisk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne,
 4. podnoszenie świadomości ekologicznej personelu,
 5. zapobieganie zagrożeniom środowiska.

Ochronę środowiska traktujemy jako integralną część zarządzania firmą. Zachęcamy podmioty gospodarcze współpracujące z nami do uwzględniania w swojej działalności elementów ochrony środowiska.

Doświadczona kadra pracownicza służy fachową pomocą, doradza w sprawach związanych z gospodarką odpadami.

jpg film

Poznaj naszą firmę

AKTUALNOŚCI

logo zpztpo www
rzut z gory
ogolne005
ogolne006

STANOWISKO ZPZTPO W SPRAWIE BOMB EKOLOGICZNYCH

Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Przemysłowych i Medycznych Na Rzecz Ochrony Środowiska zgłasza gotowość udostępnienia mocy przerobowych do procesu likwidacji nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych.


Obecnie w Polsce toczy się żywiołowa dyskusja o nieprawidłowościach i sposobach likwidacji nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych. Jako organizacja zrzeszająca 9 największych w Polsce instalacji w zakresie termicznego przetwarzania odpadów (spalanie odpadów niebezpiecznych) spełniających rygorystyczne wymogi, pragniemy podkreślić, że tak jak w czasie pandemii COVID-19 zaangażowaliśmy się w skuteczne unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych, tak i teraz jesteśmy gotowi udostępnić swoje moce przerobowe do procesu likwidacji nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych.


Miejmy świadomość, że odpady zalegające na nielegalnych składowiskach powinny pierwotnie trafić do dedykowanych instalacji, które reprezentujemy, a nie trafiły z powodu nieprawidłowych praktyk stanowiąc potężne zagrożenie dla życia ludzi.


Profesjonalne zaplecze techniczne.


Dysponujemy wyspecjalizowanymi technikami i technologiami, know-how, wykwalifikowanym personelem, zapleczem laboratoryjnym, środkami logistycznymi, tworzących kulturę organizacji pracy dającą gwarancję oraz możliwości rzetelnego wykonania zleconych nam zadań w rzeczonym zakresie. Członkowie naszego Związku posiadają największe w Polsce zasoby również do likwidacji nielegalnie zgromadzonych w różnych miejscach odpadów. Posiadamy także międzynarodowe kontakty, które umożliwią pełnoprawny, transparentny wewnątrzwspólnotowy wywóz odpadów niebezpiecznych do instalacji działających w innych krajach członkowskich UE.


Stanowcze NIE wobec nielegalnych praktyk.


Nigdy nie pozostawaliśmy i nie pozostajemy obojętni na problem walki z nielegalnymi praktykami w gospodarce odpadami jak również likwidacji tzw. „bomb ekologicznych”, które niestety są ich konsekwencją. Wyrażamy naszą gotowość do pełnej współpracy z ustawodawcą, administracją rządową, samorządami oraz innymi organami Państwa w zakresie identyfikacji zgromadzonych nielegalnie odpadów, wsparcia bieżącego, a docelowo likwidacji zagrożeń dla środowiska jakimi są nielegalne magazyny z odpadami. Naszym celem jest podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę stanu środowiska naturalnego w Polsce.


Ponadto wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec nielegalnych i nieetycznych praktyk związanych z obrotem odpadami, także na etapie realizacji opisanych projektów likwidacji bomb ekologicznych. Nie można godzić się na zlecanie tego typu projektów firmom pośredniczącym nieposiadającym odpowiednich instalacji do ostatecznego przetwarzania odpadów. Takie praktyki wiążą się z wysokim ryzykiem tworzenia kolejnych nielegalnych magazynów i nie zwalniają dotychczasowego posiadacza odpadów z odpowiedzialności za nie.


Przyjmując odpad do naszych instalacji ostatecznie go zagospodarowujemy i dajemy gwarancję jego końcowego unieszkodliwienia.

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Stanowisko: Pracownik Gospodarczy

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Koninie poszukuje pracownika do pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy (prace przeładunkowe odpadów, prace porządkowe na terenie zakładu).

Wymagania:

 • uprawnienia na wózki widłowe,
 • prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • praca fizyczna,
 • zmianowa,
 • umowa o pracę,
 • terminowość wypłat.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sulańskiej 11, 62-510 Konin, NIP: 6652223120, REGON: 310335806.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach bieżącej rekrutacji. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tu: https://zuokonin.pl/rodo

Źródło: https://www.konin.pl

Podzielić się ciepłem – to nasz obowiązek

Takie właśnie, wypełnione ciepłem, było spotkanie świąteczne z rodzinami będącymi pod opieką MOPR w Koninie, które odbyło się 19 grudnia.
 
I choć na co dzień produkujemy ciepło z odpadów w naszej instalacji przy ul. Sulańskiej, nie mogło zabraknąć go w tym dniu właśnie na… sali sesyjnej konińskiego ratusza, gdzie dzięki uprzejmości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie przybyły całe rodziny z dziećmi, którym przekazaliśmy ufundowane przez ZUO paczki świąteczne.
 
– Okres Bożego Narodzenia jest czasem, kiedy ludzie dzielą się dobrymi rzeczami z innymi ludźmi. Widząc jak dużo miasto robi dla lokalnej społeczności poprosiliśmy o możliwość takiego spotkania (…). Chcielibyśmy jako Zakład Utylizacji Odpadów, konińska firma już od 50 lat (…), życzyć Państwu wesołych świąt i radośnie spędzonego czasu przy stole wigilijnym i by u dzieci pojawiło się jeszcze więcej uśmiechu, obdarować Was tymi upominkami – powiedział prezes zarządu Marcin Krupa.
 
Życzenia rodzinom złożył także osobiście Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski – Bardzo dziękuję za to że mamy firmy w Koninie, w tym przypadku ZUO, które mają ogromne serce – dodał prezydent.
 
W spotkaniu wzięli także udział zastępca prezydenta Witold Nowak oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie Małgorzata Rychlińska.
 
logo zpztpo www

Został zawiązany Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Przemysłowych i Medycznych Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Środowiska (ZPZTPO).

Informujemy, że 3 czerwca 2019 r.  zawiązany został Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Przemysłowych i Medycznych Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Środowiska (ZPZTPO). Integracji przetwórców odpadów przemysłowych i medycznych  w ZPZTPO przyświecał wspólny cel promowania dobrych praktyk związanych z termicznym unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych i medycznych  a przede wszystkim  poczucie odpowiedzialności za czyste środowisko dla obecnych i przyszłych pokoleń.

certfyika ms

Certyfikat Microsoft

Potwierdzeniem zgodności licencyjnej oprogramowania używanego w przedsiębiorstwie jest przyznany  Certyfikat Microsoft

Nowy 2019 fairplay

Certyfikat Fair Play

W ramach programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” zostaliśmy uhonorowani certyfikatem, który jest świadectwem respektowania etycznych wartości na co dzień.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” organizowany jest od 1997 roku przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Odznaczenia otrzymują firmy wykazujące się etyką w relacjach ze społecznością lokalną, pracownikami oraz kontrahentami.

Ideą programu jest zachęcenie firm w Polsce do wprowadzenia przejrzystej organizacji pracy, kształtowanie pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

spalarnia odpadów - przetwarzanie odpadów spalarnia odpadów - przetwarzanie odpadów spalarnia odpadów - przetwarzanie odpadów spalarnia odpadów - przetwarzanie odpadów