Zakład Utylizacji Odpadów spółka z o.o. w Koninie

O nas

Dostarczamy naszym klientom nowoczesne usługi,
zapewniając im pełną gwarancję jakości świadczonych usług.

O nas

Spółka powstała w grudniu 1997 roku, jej udziałowcami są Boryszew S.A. oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Spółka należy do grupy kapitałowej Boryszew S.A.

Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Koninie odgrywa wiodącą rolę w województwie wielkopolskim w systemie kompleksowego unieszkodliwiania odpadów medycznych i przemysłowych , prowadzi działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Podstawową działalnością spółki jest unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne poprzez składowanie, termiczne; przekształcanie oraz obróbkę fizyko-chemiczną; odpadów stałych i ciekłych.

ZUO KONIN jest właścicielem wszystkich instalacji do unieszkodliwiania odpadów znajdujących się na terenie spółki:

 • instalacji termicznego, przekształcania odpadów,
 • składowiska odpadów niebezpiecznych,
 • składowiska odpadów niebezpiecznych odpadów zawierających azbest,
 • składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z kwaterami na odpady niebezpieczne,
 • neutralizatora odpadów ciekłych,
 • instalacji stabilizacji i cementacji odpadów,
 • węzła wytwarzania paliw alternatywnych,
 • instalacji do remediacji ziemi zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi i niebezpiecznymi.

Zespół własnych instalacji wraz z chemiczną oczyszczalnią ścieków jest unikatowym rozwiązaniem w skali nie tylko regionu, pozwalającym kompleksowo rozwiązać problem unieszkodliwienia szerokiego asortymentu odpadów z sektora przemysłowego oraz odpadów medycznych i weterynaryjnych z placówek służby zdrowia.

ZUO dysponuje specjalistycznym transportem do przewozu odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami o przewozie materiałów niebezpiecznych (ADR).

Spółka propaguje swoją proekologiczną działalność mającą na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Polityka środowiskowa

Polityka środowiskowa Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. ukierunkowana jest na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Prowadząc działalność w zakresie:

 • termicznego przekształcania odpadów,
 • stabilizacji i cementacji odpadów,
 • składowania odpadów niebezpiecznych innych niż niebezpieczne
 • transportu odpadów,
 • oczyszczania ścieków.

dbamy o zrównoważony rozwój przestrzegając wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących środowiska oraz innych wymagań, do których się zobowiązaliśmy i które dotyczą naszych aspektów środowiskowych.

Zobowiązujemy się do ciągłej poprawy systemu zarządzania środowiskowego w celu poprawy skuteczności naszych działań skierowanych na rzecz zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego.

Osiągamy to przez następujące działania:

 1. stosowanie najlepszej dostępnej technologii przetwarzania odpadów,
 2. segregację odpadów i odzyskiwanie materiałów do wtórnego wykorzystania,
 3. właściwą eksploatacje instalacji i pojazdów w tym składowisk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne,
 4. podnoszenie świadomości ekologicznej personelu,
 5. zapobieganie zagrożeniom środowiska.

Ochronę środowiska traktujemy jako integralną część zarządzania firmą. Zachęcamy podmioty gospodarcze współpracujące z nami do uwzględniania w swojej działalności elementów ochrony środowiska.

Doświadczona kadra pracownicza służy fachową pomocą, doradza w sprawach związanych z gospodarką odpadami.

jpg film

Poznaj naszą firmę

AKTUALNOŚCI

, Aktualnosc_strona_glowna_3_ostatnie

Został zawiązany Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Przemysłowych i Medycznych Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Środowiska (ZPZTPO).

Informujemy, że 3 czerwca 2019 r.  zawiązany został Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Przemysłowych i Medycznych Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Środowiska (ZPZTPO). Integracji przetwórców odpadów przemysłowych i medycznych  w ZPZTPO przyświecał wspólny cel promowania dobrych praktyk związanych z termicznym unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych i medycznych  a przede wszystkim  poczucie odpowiedzialności za czyste środowisko dla obecnych i przyszłych pokoleń.

, Aktualnosc_strona_glowna_3_ostatnie

Certyfikat Microsoft

Potwierdzeniem zgodności licencyjnej oprogramowania używanego w przedsiębiorstwie jest przyznany  Certyfikat Microsoft

, Aktualnosc_strona_glowna_3_ostatnie

Certyfikat Fair Play

W ramach programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” zostaliśmy uhonorowani certyfikatem, który jest świadectwem respektowania etycznych wartości na co dzień.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” organizowany jest od 1997 roku przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Odznaczenia otrzymują firmy wykazujące się etyką w relacjach ze społecznością lokalną, pracownikami oraz kontrahentami.

Ideą programu jest zachęcenie firm w Polsce do wprowadzenia przejrzystej organizacji pracy, kształtowanie pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

spalarnia odpadów - przetwarzanie odpadów spalarnia odpadów - przetwarzanie odpadów spalarnia odpadów - przetwarzanie odpadów spalarnia odpadów - przetwarzanie odpadów