Produkcja paliw alternatywnych

Paliwa alternatywne wytwarzamy z wysokokalorycznych odpadów z sektora przemysłowego. Surowiec do produkcji paliw alternatywnych stanowią takie materiały, jak tworzywa sztuczne, papier, tekstylia, drewno, itd.

Głównym elementem instalacji do produkcji paliw alternatywnych jest rozdrabniacz, w którym następuje rozdrabnianie odpadów do odpowiednich frakcji. Z uwagi na wysoką wartość opałową surowca po odpowiednim przekształceniu  uzyskujemy rozdrobnione paliwo suche, które przekazujemy do wykorzystania w dalszych procesach termicznych w zakładach produkujących cement. 

W efekcie procesu przetwarzania odpadów powstaje źródło energii stosowane jako substytut paliw kopalnych.

Sprawdź z czego wytwarzamy paliwa alternatywne

Produkcja paliw alternatywnych