Neutralizacja odpadów ciekłych realizowana jest w reaktorach chemicznych z uwzględnieniem właściwości chemicznych odpadów. Proces przebiega w oparciu o opracowane procedury technologiczne. Cały proces jest zautomatyzowany a jego parametry są rejestrowane.

Ścieki poprocesowe po neutralizacji kierowane są do własnej mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych a osad odwadniany jest na prasie komorowej.

Neutralizacja odpadów ciekłych

Neutralizacja odpadów ciekłych