Aktualności

logo zpztpo www
rzut z gory
ogolne005
ogolne006

STANOWISKO ZPZTPO W SPRAWIE BOMB EKOLOGICZNYCH

Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Przemysłowych i Medycznych Na Rzecz Ochrony Środowiska zgłasza gotowość udostępnienia mocy przerobowych do procesu likwidacji nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych.

Obecnie w Polsce toczy się żywiołowa dyskusja o nieprawidłowościach i sposobach likwidacji nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych. Jako organizacja zrzeszająca 9 największych w Polsce instalacji w zakresie termicznego przetwarzania odpadów (spalanie odpadów niebezpiecznych) spełniających rygorystyczne wymogi, pragniemy podkreślić, że tak jak w czasie pandemii COVID-19 zaangażowaliśmy się w skuteczne unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych, tak i teraz jesteśmy gotowi udostępnić swoje moce przerobowe do procesu likwidacji nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych.

Miejmy świadomość, że odpady zalegające na nielegalnych składowiskach powinny pierwotnie trafić do dedykowanych instalacji, które reprezentujemy, a nie trafiły z powodu nieprawidłowych praktyk stanowiąc potężne zagrożenie dla życia ludzi.

Profesjonalne zaplecze techniczne.

Dysponujemy wyspecjalizowanymi technikami i technologiami, know-how, wykwalifikowanym personelem, zapleczem laboratoryjnym, środkami logistycznymi, tworzących kulturę organizacji pracy dającą gwarancję oraz możliwości rzetelnego wykonania zleconych nam zadań w rzeczonym zakresie. Członkowie naszego Związku posiadają największe w Polsce zasoby również do likwidacji nielegalnie zgromadzonych w różnych miejscach odpadów. Posiadamy także międzynarodowe kontakty, które umożliwią pełnoprawny, transparentny wewnątrzwspólnotowy wywóz odpadów niebezpiecznych do instalacji działających w innych krajach członkowskich UE.

Stanowcze NIE wobec nielegalnych praktyk.

Nigdy nie pozostawaliśmy i nie pozostajemy obojętni na problem walki z nielegalnymi praktykami w gospodarce odpadami jak również likwidacji tzw. „bomb ekologicznych”, które niestety są ich konsekwencją. Wyrażamy naszą gotowość do pełnej współpracy z ustawodawcą, administracją rządową, samorządami oraz innymi organami Państwa w zakresie identyfikacji zgromadzonych nielegalnie odpadów, wsparcia bieżącego, a docelowo likwidacji zagrożeń dla środowiska jakimi są nielegalne magazyny z odpadami. Naszym celem jest podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę stanu środowiska naturalnego w Polsce.

Ponadto wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec nielegalnych i nieetycznych praktyk związanych z obrotem odpadami, także na etapie realizacji opisanych projektów likwidacji bomb ekologicznych. Nie można godzić się na zlecanie tego typu projektów firmom pośredniczącym nieposiadającym odpowiednich instalacji do ostatecznego przetwarzania odpadów. Takie praktyki wiążą się z wysokim ryzykiem tworzenia kolejnych nielegalnych magazynów i nie zwalniają dotychczasowego posiadacza odpadów z odpowiedzialności za nie.

Przyjmując odpad do naszych instalacji ostatecznie go zagospodarowujemy i dajemy gwarancję jego końcowego unieszkodliwienia.

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Stanowisko: Pracownik Gospodarczy


Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Koninie poszukuje pracownika do pracy na stanowisku Pracownik Gospodarczy (prace przeładunkowe odpadów, prace porządkowe na terenie zakładu).

Wymagania:

  • uprawnienia na wózki widłowe,
  • prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

  • praca fizyczna,
  • zmianowa,
  • umowa o pracę,
  • terminowość wypłat.

Ofertę zawierającą CV prosimy przesyłać na adres: sekretariat@zuokonin.pl.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sulańskiej 11, 62-510 Konin, NIP: 6652223120, REGON: 310335806.

Kontakt e-mail do Inspektora Ochrony Danych: kontakt@jacekandrzejewski.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach bieżącej rekrutacji. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tu: https://zuokonin.pl/rodo

Podzielić się ciepłem – to nasz obowiązek

Takie właśnie, wypełnione ciepłem, było spotkanie świąteczne z rodzinami będącymi pod opieką MOPR w Koninie, które odbyło się 19 grudnia.
 
I choć na co dzień produkujemy ciepło z odpadów w naszej instalacji przy ul. Sulańskiej, nie mogło zabraknąć go w tym dniu właśnie na… sali sesyjnej konińskiego ratusza, gdzie dzięki uprzejmości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie przybyły całe rodziny z dziećmi, którym przekazaliśmy ufundowane przez ZUO paczki świąteczne.
 
– Okres Bożego Narodzenia jest czasem, kiedy ludzie dzielą się dobrymi rzeczami z innymi ludźmi. Widząc jak dużo miasto robi dla lokalnej społeczności poprosiliśmy o możliwość takiego spotkania (…). Chcielibyśmy jako Zakład Utylizacji Odpadów, konińska firma już od 50 lat (…), życzyć Państwu wesołych świąt i radośnie spędzonego czasu przy stole wigilijnym i by u dzieci pojawiło się jeszcze więcej uśmiechu, obdarować Was tymi upominkami – powiedział prezes zarządu Marcin Krupa.
 
Życzenia rodzinom złożył także osobiście Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski – Bardzo dziękuję za to że mamy firmy w Koninie, w tym przypadku ZUO, które mają ogromne serce – dodał prezydent.
 
W spotkaniu wzięli także udział zastępca prezydenta Witold Nowak oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie Małgorzata Rychlińska.
 
Maska

Komunikat

Celem bezpieczeństwa Państwa oraz naszych pracowników na
terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. Z o.o. obowiązuje
nakaz chodzenia w maseczkach ochronnych
logo zpztpo www

Został zawiązany Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Przemysłowych i Medycznych Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Środowiska (ZPZTPO).

Informujemy, że 3 czerwca 2019 r.  zawiązany został Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Przemysłowych i Medycznych Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Środowiska (ZPZTPO). Integracji przetwórców odpadów przemysłowych i medycznych  w ZPZTPO przyświecał wspólny cel promowania dobrych praktyk związanych z termicznym unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych i medycznych  a przede wszystkim  poczucie odpowiedzialności za czyste środowisko dla obecnych i przyszłych pokoleń.

certfyika ms

Certyfikat Microsoft

Potwierdzeniem zgodności licencyjnej oprogramowania używanego w przedsiębiorstwie jest przyznany  Certyfikat Microsoft

Nowy 2019 fairplay

Certyfikat Fair Play

W ramach programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” zostaliśmy uhonorowani certyfikatem, który jest świadectwem respektowania etycznych wartości na co dzień.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” organizowany jest od 1997 roku przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Odznaczenia otrzymują firmy wykazujące się etyką w relacjach ze społecznością lokalną, pracownikami oraz kontrahentami.

Ideą programu jest zachęcenie firm w Polsce do wprowadzenia przejrzystej organizacji pracy, kształtowanie pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

medal pck

Akt Nadania Medalu PCK

Systematyczne wspieranie Ruchu Honorowego Krwiodawstwa to satysfakcja ale też Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Dyplomy uznania

Z radością informujemy, że połączenie naszych działań – propagowania wiedzy ekologicznej oraz wspierania dzieci przebywających w szpitalu poprzez współfinansowanie przedstawień o tematyce ekologicznej podczas ich hospitalizacji, zaowocowało uznaniem co dokumentują otrzymane dyplomy.