Aktualności

Komunikat

Celem bezpieczeństwa Państwa oraz naszych pracowników na
terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. Z o.o. obowiązuje
nakaz chodzenia w maseczkach ochronnych

Został zawiązany Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Przemysłowych i Medycznych Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Środowiska (ZPZTPO).

Informujemy, że 3 czerwca 2019 r.  zawiązany został Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Przemysłowych i Medycznych Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Środowiska (ZPZTPO). Integracji przetwórców odpadów przemysłowych i medycznych  w ZPZTPO przyświecał wspólny cel promowania dobrych praktyk związanych z termicznym unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych i medycznych  a przede wszystkim  poczucie odpowiedzialności za czyste środowisko dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Certyfikat Microsoft

Potwierdzeniem zgodności licencyjnej oprogramowania używanego w przedsiębiorstwie jest przyznany  Certyfikat Microsoft

Nowy_2019_fairplay

Certyfikat Fair Play

W ramach programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” zostaliśmy uhonorowani certyfikatem, który jest świadectwem respektowania etycznych wartości na co dzień.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” organizowany jest od 1997 roku przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Odznaczenia otrzymują firmy wykazujące się etyką w relacjach ze społecznością lokalną, pracownikami oraz kontrahentami.

Ideą programu jest zachęcenie firm w Polsce do wprowadzenia przejrzystej organizacji pracy, kształtowanie pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

medal pck

Akt Nadania Medalu PCK

Systematyczne wspieranie Ruchu Honorowego Krwiodawstwa to satysfakcja ale też Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Dyplomy uznania

Z radością informujemy, że połączenie naszych działań – propagowania wiedzy ekologicznej oraz wspierania dzieci przebywających w szpitalu poprzez współfinansowanie przedstawień o tematyce ekologicznej podczas ich hospitalizacji, zaowocowało uznaniem co dokumentują otrzymane dyplomy.