ZUO Konin - Zakład Utylizacji Odpadów: instalacje


Zakład Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o.

Ul. Sulańska 11
62-510 Konin
tel. 63 249 36 24
fax 63 249 36 24 wew. 44
e-mail: sekretariat@zuokonin.pl

Dział handlowy:
tel. 63 249 36 24 wew. 33 lub 36

Spalanie odpadów

Instalacja termicznego przekształcania odpadów specjalizuje się w spalaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych. Proces technologiczny kontrolowany jest ciągłym monitoringiem emisji i, posiada skuteczne metody oczyszczania spalin i wykorzystuje odzysk ciepła powstający w procesie.

Składowanie odpadów

Niewątpliwym atutem zakładu jest kompleks trzech nowoczesnych składowisk odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zajmującą powierzchnię pod 8 ha

  • składowisko odpadów niebezpiecznych
  • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne z kwaterami na odpady niebezpieczne
  • składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Posiadamy wagę samochodową, myjkę dla samochodów opuszczających składowiska odpadów.

Składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
  • utylizacja wyrobów zawierających azbest o kodach:
    • 170601 (materiały izolacyjne zawierające azbest),
    • 170605 (materiały konstrukcyjne zawierające azbest).
  • Warunkiem przyjęcia odpadu jest szczelne opakowanie foliowe.
  • Rozładunek azbestu ze środków transportu odbywa się za pomocą wózka widłowego na płycie rozładowczej zlokalizowanej na dnie niecki.

Kwatera do rewitalizacji gruntu

Kwatera wyposażona w niezbędną infrastrukturę do prowadzenia rewitalizacji gruntów i ziemi skażonej produktami ropopochodnymi. Technologia bioremediacji oparta na stosowaniu preparatów odpowiednich dla danego rodzaju i stopnia skażenia, której celem jest rozkład związków ropopochodnych na nieszkodliwe związki.

.:. do góry