ZUO Konin - Zakład Utylizacji Odpadów: polityka środowiskowa


Zakład Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o.

Ul. Sulańska 11
62-510 Konin
tel. 63 249 36 24
fax 63 249 36 24 wew. 44
e-mail: sekretariat@zuokonin.pl

Dział handlowy:
tel. 63 249 36 24 wew. 33 lub 36

Polityka środowiskowa

„Polityka środowiskowa” Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. ukierunkowana jest na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.
Prowadząc działalność w zakresie:

 • termicznego przekształcania odpadów
 • oczyszczania ścieków i odpadów ciekłych
 • transportu odpadów
 • stabilizacji i cementacji odpadów
 • składowania odpadów niebezpiecznych innych niż niebezpieczne oraz obojętnych
 • wytwarzania paliw alternatywnych

dbamy o zrównoważony rozwój przestrzegając wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących środowiska oraz innych wymagań, do których się zobowiązaliśmy i które dotyczą naszych aspektów środowiskowych.

Zobowiązujemy się do ciągłej poprawy systemu zarządzania środowiskowego w celu poprawy skuteczności naszych działań skierowanych na rzecz zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego.
Osiągamy to przez następujące działania:

 1. Stosowanie najlepszej dostępnej technologii przetwarzania odpadów.
 2. Segregację odpadów i odzyskiwanie materiałów do wtórnego wykorzystania.
 3. Właściwą eksploatacje instalacji i pojazdów w tym składowisk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne.
 4. Podnoszenie świadomości ekologicznej personelu.
 5. Zapobieganie zagrożeniom środowiska.

Ochronę środowiska traktujemy jako integralną część zarządzania firmą. Zachęcamy podmioty gospodarcze współpracujące z nami do uwzględniania w swojej działalności elementów ochrony środowiska.

Doświadczona kadra pracownicza służy fachową pomocą, doradza w sprawach związanych z gospodarką odpadami.

Konin 21.06.2018r.

Prezes Zarządu

Ewa Tomaszewska