ZUO Konin - Dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów zakaźnych.


Zakład Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o.

Ul. Sulańska 11
62-510 Konin
tel. 63 249 36 24
fax 63 249 36 24 wew. 44
e-mail: sekretariat@zuokonin.pl

Dział handlowy:
tel. 63 249 36 24 wew. 33 lub 36

Szanowni Państwo,

  Od dnia 22.02.2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.01.2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 107) określające szczegółowy sposób wydawania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych, wzór oraz terminy przekazywania dokumentu.   W związku z powyższym informujemy, że:

Wytwórca może wystąpić z wnioskiem o wydanie dokumentu,

Posiadacz odpadów, który unieszkodliwia odpad, wystawia dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadu na pisemny wniosek Wytwórcy odpadów

Poniżej zamieszczamy wniosek, który należy wypełnić a następnie przekazać mailowo lub listownie do Posiadacza odpadów, który unieszkodliwił odpad, w celu wydania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie odpadu,

Wniosek należy przesłać w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu którego dokument ma dotyczyć,

Wypełniony wniosek, w formie elektronicznej lub
papierowej, należy przesłać na adres:

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Sulańska 11
62-510 Konin
e-mail: sekretariat@zuokonin.pl

Wniosek o wydanie dokumentu - odpady medyczne
[DOC - do edycji]