ZUO Konin - Zakład Utylizacji Odpadów: wykaz decyzji


Zakład Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o.

Ul. Sulańska 11
62-510 Konin
tel. 63 249 36 24
fax 63 249 36 24 wew. 44
e-mail: sekretariat@zuokonin.pl

Dział handlowy:
tel. 63 249 36 24 wew. 33 lub 36

Wykaz decyzji

Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego
nr DSR-II-2.7243.76.2013
z dnia 19 marca 2014 r.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów. (z późŸn. zmianami)

Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego
nr DSR-VI.7222.78.2012
z dnia 18 stycznia 2013

Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji przeznaczonych do przetwarzania odpadów obejmujących węzeł unieszkodliwiania i odzysku odpadów w procesie stabilizacji i cementacji, węzeł unieszkodliwiania zawodnionych odpadów olejowych, niszczenia emulsji olejowych oraz węzeł wytwarzania paliw alternatywnych.

Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego
nr DSR-VI.7243.23.2012
z dnia 26 lipca 2012 r.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie oraz transport odpadów. (z późŸn. zmianami)

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego
nr SR.II-11.6600-62/06
z dnia 1 luty 2007 r.

Pozwolenie zintegrowane na eksploatację składowiska odpadów niebezpiecznych pochodzących z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, wymienionych w katalogu odpadów, oznaczonych kodami: 17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest i 17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest. (z późŸn. zmianami)

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego
nr SR.Ko-2.6600-8/04
z dnia 23 grudnia 2004 r.

Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie składowiska odpadów niebezpiecznych oraz składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z kwaterami na odpady niebezpieczne (z późŸn. zmianami)

Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie
nr PIW-NP-483-230/04
z dnia 5 lipca 2004 r.

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie
nr PIW-NP-653-22D/07
z dnia 1 marca 2007 r.

zatwierdzająca zakład do prowadzenia działalności w zakresie gromadzenia, transportowania i przechowywania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego - surowca kategorii 1, 2 i 3, oraz jako spalarni o wysokiej zdolności produkcyjnej do prowadzenia działalności w zakresie bezpośredniego usuwania tych produktów jako odpadów przez spalenie. (z późŸn. zmianami)

Decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
nr DKR/074-E469/06/kg
z dnia 27 lipca 2006 r.

o nadaniu firmie numeru rejestrowego: E0000469Z, na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

.:. do góry